Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDT BT THCS Ma Thì Hồ

Bản Hô Chim 1 - Ma Thì Hồ, Mường Chà, Điện Biên
dbn-muongcha-ptdtbtthcsmathiho@edu.viettel.vn